lezingen en gespreksleiding
Anderen het woord geven, hoort bij mijn vak als journalist. Zelf het woord voeren, hoort bij mijn vak als schrijfster. Een selectie:

Partnerberaad Raalte

24 maart 2015

Lezing over Raarhoek en de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg.

Programmabureau integrale veiligheid Noord Holland Noord

november 2014

Gespreksleiding tijdens een conferentie over partydrugs voor burgemeesters uit de regio Noord Holland Noord.

Commissie van Toezicht Justitiële Inrichtingen

november 2014

Presentatie ter gelegenheid van de landelijke themadag ter viering van het 200-jarig bestaan van de CTJI.
Lees verder

Raad voor de rechtspraak

januari 2014

Presentatie “Over judgecraft” naar aanleiding van de nieuwe initiële opleiding van rechters.
Lees verder

Nationaal Juristencongres

2011, 2012, 2013

Presentatie en begeleiding van diverse workshops tijdens het Nationaal Juristencongres in congrescentrum RAI.

Bibliotheek Zwolle

maart 2012

Lezing in het kader van de Week van de psychiatrie.

Symposium Crisiskaart in de GGZ

2011

Gespreksleiding symposium over de landelijke invoering van een crisiskaart in de geestelijke gezondheidszorg.

Nederlandse Orde van Advocaten

jaarvergadering 2010, 2011

Gespreksleiding van diverse workshops.