onderzoek & redactie

De wetenschap gaat mij te langzaam, de journalistiek vaak te snel. Ik begeef mij in het grensgebied tussen beide disciplines. In opdracht van organisaties op het gebied van veiligheid, justitie en (geestelijke) gezondheidszorg doe ik zelfstandig onderzoek en vat ik theorieën in verhalen. Daarnaast help ik opdrachtgevers om hun ideeën en gedachten helder te formuleren. Ik verzorg de (eind)redactie van speeches, jaarverslagen en websites en geef desgevraagd advies.

Sint Bavo

Uitgave GGZ Rivierduinen

In opdracht van GGZ Rivierduinen schreef ik Sint Bavo – 100 jaar psychiatrie in Noordwijkerhout, een literair non-fictie boek over een eeuw psychiatrie op de duingronden van Zuid-Holland. Het boek is te bestellen via de boekhandel in Noordwijkerhout, info@wagenaarvanhalem.nl

Verslag presentatie d.d. 13 december 2017, lees verder 
Interview in het Leidsch Dagbladlees verder 

Beschermen – Begrenzen – Bekrachtigen 1976-2016

Uitgave Politieacademie, november 2016

Reflecties van Ruud Bik, plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie, die in november 2016 afscheid nam.

Er is geen draaiboek voor verdriet

Uitgave Slachtofferhulp Nederland, 17 juli 2016

De ramp met vlucht MH17
Interviews met nabestaanden en hulpverleners.

De uitgave is hier te downloaden

MH17, onderzoek, feiten verhalen

Uitgeverij Atlas Contact, oktober 2015

De ramp met Malaysia Airlines vlucht MH17 die op 17 juli 2014 neerstort in het oosten van Oekraïne is een van de grootste luchtvaartrampen uit de Nederlandse geschiedenis. 298 mensen komen om, onder wie 193 Nederlanders.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de toedracht van de ramp. In dit boek staat beschreven hoe de Onderzoeksraad onderzoek heeft gedaan, waarom de raadsleden bepaalde keuzes hebben gemaakt en hoe de onderzoekers het onderzoek hebben beleefd.

‘Hét boek over MH17 is wel geschreven, maar niet te koop’, de Volkskrant, lees verder 

WIJ!

Uitgave Evean Korthagenhuis

Het Evean Korthagenhuis is een verzorgingshuis in Amsterdam Noord. Ter gelegenheid van het 35-jubileum stelde ik een tijdschrift samen vol herkenbare verhalen, herinneringen en verlangens van hen die op de drempel van het leven staan.

Stichting maatschappij en veiligheid

februari 2013

‘Blauw en lichtblauw in de openbare ruimte.’ Onderzoeksjournalistiek verslag over de oprukkende particuliere veiligheidsbranche in de publieke ruimte.

Lees verder

Tony een observatie in het PBC

september 2011

Documentairemaakster Ditteke Mensink maakte een indringend portret van een observatie in het Pieter Baan Centrum in Utrecht. In het PBC worden verdachten van ernstige strafbare feiten onderzocht op hun persoonlijkheid en de mate van toerekeningsvatbaarheid. Naar aanleiding van de documentaire werd in september 2012 een symposium georganiseerd. Ik deed de research voor het symposium.

Lees verder

Stichting maatschappij, veiligheid en politie

2007

Tussen eigen verantwoordelijkheid en eigenrichting.

Een studie naar de (on)mogelijkheden van burgers om op te komen voor hun eigen veiligheid.

WODC

Justitiële verkenningen 4 | 07

Reportage over het personeel in het gevangeniswezen.

Lees verder

Vertrouwen in veiligheid

Meedoen in de stad

In het derde actieprogramma veiligheid 2010 – 2014 formuleert de stad Rotterdam haar ambities op het gebied van veiligheid.

Lees verder

De economische Orde

Jaarverslag van de Nederlandse Orde van Advocaten 2008 waarin de vraag centraal staat wat de taak van de advocaat is in een door economische onzekerheid getergde samenleving. Interviews met Nebahat Albayrak, Willem Bekkers, Theda Boersema, Geert Corstens, Jan Watse Fokkens, Heleen Kersten, Monique van Roosmalen, Herman Tjeenk Willink.

Maak het verschil

Uitgave van de Nederlandse Orde van Advocaten over vrouwen in de advocatuur en hun moeizame doorstroom naar de top (2007).

Midden in het web

Jubileumuitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (2004).

‘De stukjes gehakt zaten nog tussen de biljetten. Sindsdien weet ik dat geld echt stinkt.’