ongebruikte categorie

Sic erat in fatis

Privé-uitgave 2015

Dit is het levensverhaal van Nel van Vliet. Een leven dat in het licht van liefde stond. Liefde voor de man van haar leven, de vader van haar kinderen. Ze verloor hem op jonge leeftijd, maar bleef van hem houden. Daarmee is dit levensverhaal ook zijn verhaal. ‘Kijk altijd naar de volle maan. Dan ontmoeten we elkaar.’

Tony een observatie in het PBC

september 2011

Documentairemaakster Ditteke Mensink maakte een indringend portret van een observatie in het Pieter Baan Centrum in Utrecht. In het PBC worden verdachten van ernstige strafbare feiten onderzocht op hun persoonlijkheid en de mate van toerekeningsvatbaarheid. Naar aanleiding van de documentaire werd in september 2012 een symposium georganiseerd. Ik deed de research voor het symposium.

Lees verder

Stichting maatschappij, veiligheid en politie

2007

Tussen eigen verantwoordelijkheid en eigenrichting.

Een studie naar de (on)mogelijkheden van burgers om op te komen voor hun eigen veiligheid.

WODC

Justitiële verkenningen 4 | 07

Reportage over het personeel in het gevangeniswezen.

Lees verder

Vertrouwen in veiligheid

Meedoen in de stad

In het derde actieprogramma veiligheid 2010 – 2014 formuleert de stad Rotterdam haar ambities op het gebied van veiligheid.

Lees verder

De economische Orde

Jaarverslag van de Nederlandse Orde van Advocaten 2008 waarin de vraag centraal staat wat de taak van de advocaat is in een door economische onzekerheid getergde samenleving. Interviews met Nebahat Albayrak, Willem Bekkers, Theda Boersema, Geert Corstens, Jan Watse Fokkens, Heleen Kersten, Monique van Roosmalen, Herman Tjeenk Willink.

Maak het verschil

Uitgave van de Nederlandse Orde van Advocaten over vrouwen in de advocatuur en hun moeizame doorstroom naar de top (2007).

Midden in het web

Jubileumuitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (2004).

‘De stukjes gehakt zaten nog tussen de biljetten. Sindsdien weet ik dat geld echt stinkt.’