onderzoek

De wetenschap gaat mij te langzaam, de journalistiek vaak te snel. Ik bevind mij in het grensgebied tussen beide disciplines.